Revize kotlů na tuhá paliva

22.02.2018 00:00
Provádím revize kotlů na tuhá paliva dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., a to pro značku Viadrus (ŽDB), pro kotle zaniklých značek a kotle domácí výroby. O kontrole je sepsán doklad a tento Vám zašlu společně s kopií platného osvědčení k provádění revizí.