Vážení zákazníci

     Provádím opravy, dodání, montáže, uvádění do provozu a celkově servis  plynových kotlů, plynových ohřívačů vody, plynových topidel a sporáků. Záruční servis  provádím u výrobků značek Ariston, BAXI, Brötje, Campingaz, Dakon, DestilaEnbra, Ferroli, GamatImmergasJohn Wood, Karma, MORA-TOP, Quantum, Thermona, Viadrus a Viessmann. Pozáruční servis dle dohody i u jiných značek. Servis dělám zejména na okrese Břeclav, po dohodě přijedu i dál.

     Dále provádím servisní prohlídky spojené s čištěním plynových kotlů, topidel a ohřívačů vody. Tyto si nechte provést na Vašem spotřebiči 1 x ročně, u spotřebiče v záruce je prohlídka podmínkou pro uznání reklamace. Od 1. 8. 2013 platí dle TPG 704 01 nová pravidla pro provádění prohlídek u spotřebičů kategorie  B (odebírají vzduch pro spalování z prostoru ve kterém jsou umístněny - především klasické plynové spotřebiče s odtahem spalin do komína).   Více se dozvíte zde

            bbbbnnmm               

Než zavoláte servis...

       V některých případech, i když je plynový spotřebič nefunkční, nemusí se jednat o jeho poruchu. Než zavoláte servisního technika, proveďte následující pokyny:

  • zkontrolujte nastavení termostatu, v případě jeho nefunkčnosti vyměňte baterie (zejména před topnou sezonou)
  • zkontrolujte, zda je otevřený přívod plynu
  • zkontrolujte funkčnost zásuvky el. vedení (např. lampičkou)
  • v případě, že je do zásuvky el. vedení vsunutá rozdvojka, tuto odstraňte a kotel zapojte přímo do zásuvky
  • zkontrolujte tlak topné vody, zejména u závěsných kotlů, pokud klesne tlak pod předepsanou hodnotu, jsou nefunkční - doplňte na předepsanou hodnotu (cca 1bar)
  • v případě, že kotel topí, ale radiátory jsou studené nebo vlažné, zkontrolujte stav topné vody, dle potřeby doplňte a proveďte odvzdušnění radiátorů

       Pokud Váš kotel nefunguje ani po kontrole výše uvedených bodů, kontaktujte mne na tel. +420 777 650 188 a sjednejte si opravu. 

Havárie plynových spotřebičů

Při havárii - vypněte spotřebič, při úniku vody z kotle zavřete pokud možno všechny přívody do kotle a odpojte jej od el. sítě. Při úniku plynu v budově, zavřete hlavní uzávěr plynu (HUP), vypněte hlavní jistič, nepoužívejte žádný plamen (např. svíčku) a otevřete okna a dveře a důkladně vyvětrejte.  Při zjištění nebo jen podezření na únik  zplodin vznikajících při hoření (obsahují toxický oxid uhelnatý) z kotle, ohřívače vody nebo topidla mimo kouřovod do místnosti, spotřebič okamžitě vypněte a důkladně  vyvětrejte. Neriskujte vlastní zdraví nebo život.

PŘI HAVÁRII PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE VOLEJTE  +420 777 650 188

       Servisní technik, pokud to bude možné, přijede v co nejkratší době a poruchu odstraní. Mimo pracovní dobu, pokud nebude k dispozici potřebný náhradní díl, provede takové úkony, aby zabránil škodám na spotřebiči nebo dalším Vašem majetku a opravu provede dle domluvy.

Novinky

05.11.2018 22:56
Vzhledem k tomu, že se stále častěji setkávám se špatně fungujícím nebo nefunkčním topením, rozšířil jsem svou činnost o čištění topných systémů a rozvodů vody. Zanesené trubky rozvodů pitné vody a výměníky bojlerů jsou důsledkem tvrdé vody. Tomuto lze předejít instalací vhodné...
22.02.2018 00:00
Provádím revize kotlů na tuhá paliva dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., a to pro značku Viadrus (ŽDB), pro kotle zaniklých značek a kotle domácí výroby. O kontrole je sepsán doklad a tento Vám zašlu společně s kopií platného osvědčení k provádění revizí.